ActiW Cat 200ml

35,00  z VAT, 32,41  netto

PROFESJONALNY PŁYN DO HIGIENY I DEZYNFEKCJI SKÓRY,
NEUTRALIZOWANIA ZAPACHÓW ORAZ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

Opis

PROFESJONALNY PŁYN DO HIGIENY I DEZYNFEKCJI SKÓRY,
NEUTRALIZOWANIA ZAPACHÓW ORAZ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

 

ZASTOSOWANIE:
– Dezynfekcja nieuszkodzonej i niezmienionej chorobowo skóry zwierząt w celu utrzymania higieny
weterynaryjnej o działaniu bakteriobójczym. Preparat zaczyna działać już po 3 minutach od aplikacji
na skórę.
– Dezynfekcja w obszarze weterynaryjnym: dezynfekcja powierzchni nieporowatych, przedmiotów
mających związek z pobytem lub transportem zwierząt ( podłogi, legowiska, kojce, transportery, budy,
kuwety, akwaria, klatki, gołębniki, kurniki, miski, poidła, butelki, smoczki) w celu utrzymania higieny
weterynaryjnej, w tym również do dezynfekcji gabinetów weterynaryjnych, o działaniu
bakteriobójczym, drożdżakobójczym i wirusobójczym ( w tym ASF , Enterowirus oraz pasożyt Giardii).
Działanie bakteriobójcze i wirusobójcze (30 minut), działanie drożdżakobójcze (60 minut). Nie
wymaga spłukiwania.
– Dezynfekcja powierzchni mających i nie mających kontaktu z żywnością i paszami oraz dezynfekcja
gabinetów weterynaryjnych (powierzchnie wstępnie oczyszczone) – o działaniu bakteriobójczym,
drożdżakobójczym i wirusobójczym ( w tym ASF , Enterowirus oraz pasożyt Giardii) . Działanie
bakteriobójcze i drożdżakobójcze (5 minut), działanie wirusobójcze (1 minuta). Nie wymaga
spłukiwania.
– Dezynfekcja wody przeznaczonej do picia przez zwierzęta o działaniu bakteriobójczym
i drożdżakobójczym. Dezynfekcja wody pitnej: 0,6ml/1litr wody, dezynfekcja szokowa wody pitnej:
15-20ml/1litr wody (podawać w okresie występowania biegunki), nie dłużej niż 3 doby
– Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów, usuwanie odorów. Należy spryskać powierzchnię lub
rozpylić w powietrze.
– Usuwanie pleśni, grzybów z powierzchni (podłoga, ściany, sufit). Spryskać obficie powierzchnię.
Zabieg powtórzyć po 5 dniach.
Wykazuje działanie wirusobójcze, w tym wobec wirusa ASF oraz Enterowirus, potwierdzone wynikami
badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach.
Actiw Cat zawiera elektrolizowaną wodę ECA. Substancja aktywną jest kwas podchlorawy, związek
naturalnie wytwarzany przez białe ciałka krwi u ludzi i zwierząt. Bierze on aktywny udział w ochronie
organizmu przed patogenami.
Pierwsza pomoc: w przypadku kontaktu z oczami należy przepłukać oczy czystą wodą. W przypadku
połkniecie: nie powodować wymiotów. Popić dużą ilością wody w celu odbudowania flory bakteryjnej
organizmu.
Przechowywanie: Należy przechowywać w chłodnym, ciemnym i wentylowanym pomieszczeniu,
w oryginalnym opakowaniu.
Postępowanie z odpadami: Nie mieszać z odpadami komunalnymi. Roztwór jest biodegradowalny
i ma ograniczony czas aktywacji.
Nie wykazuje ryzyka dla środowiska naturalnego. Puste opakowanie umyć i oddać do recyklingu.
Preparat biobójczy: numer pozwolenia 8671/21