Bio Actiw Protect

30,00 7 307,00 

Gotowy produkt dedykowany do zamgławiania bez obecności ludzi
oraz dezynfekcji powierzchni o stężeniu 300 ppm HOCL.
6 miesięcy terminu przydatności.

Do automatycznej dezynfekcji.

Pojemności: 2,5,10,20,900 litrów

Wyczyść

Opis

Bio ActiW PROTECT

Gotowy produkt dedykowany do zamgławiania bez obecności ludzi
oraz dezynfekcji powierzchni o stężeniu 300 ppm HOCL.

 

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: Bio ActiW 500, numer: 7777/19

Roztwór roboczy z wodą demineralizowaną w rozcieńczeniu: 60% Bio ActiW 500.

Stężenie substancji aktywnej: 0,03%

 

Produkt gotowy do użycia:

Bio ActiW 500  jest wytwarzany tylko z naturalnych składników: wody i soli (NaCl) w wyniku elektrolizy. Dzięki unikatowej technologii stabilizacji opracowanej w Polsce przez firmę BIO ACTIW, produkt jest trwały i nie zawiera żadnych innych dodatków.

Substancja aktywna: kwas podchlorawy, który posiada ekstremalnie wysoką biozgodność, wynikającą z naturalnego udziału tej substancji w procesie nieswoistej odporności organizmu – jest to swego rodzaju pierwsza linia obrony, która zapobiega wtargnięciu drobnoustrojom do organizmu. Ciekawostką jest fakt, że kwas podchlorawy wytwarzany jest przez neutrofile (białe ciałka krwi) w wyniku reakcji na urazy oraz zakażenie. Wykorzystywany jest przez organizm ludzi i zwierząt do zwalczania stanów zapalnych, infekcji chorobowych. Bierze udział w ochronie naszego ciała przed atakiem bakterii, wirusów i grzybów.

 

Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i drożdżakobójcze na podstawie zezwolenia: numer:7777/19

Działanie wirusobójcze na podstawie wyników badań nad skutecznością produktu Bio ActiW wobec szczepów wirusów: Poliovirus type 1, LSc 2ab, Murine norovirus, Adenovirus type 5, Vaccinia virus strain Elstree (wirus testowy wobec SARS CoV-2): Zwalcza wirusy na powierzchni: (redukcja: 7,0 log = 99,99999%)   w czasie 15 minut, przy stężeniu substancji czynnej: 0,03% (300 ppm), to jest 60% roztwór produktu Bio ActiW 500. Badania wykonane według normy PN-EN 14476+A2:2019-08

Wykazuje częściowe działanie wirusobójcze wobec Koronawirusa (PEDV) poprzez zamgławianie w czasie 60 sekund. Redukcja: 1,0-1,2 log = 90-92%,  przy stężeniu substancji czynnej: 0,03% (300 ppm), to jest 60% roztwór produktu Bio ActiW 500 . Badania wykonane w Państwowym Instytucie Badawczym (PIWet – Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach). Było to jedno z pierwszych badań na świecie, które miało za zadanie sprawdzić czy można redukować koronawirusa w tak krótkim czasie i w warunkach bezpiecznych dla ludzi.

W takich warunkach zamgławiania maksymalny poziom chloru w kabinie dezynfekcyjnej, w której prowadzone były badania nie przekraczał 0,7 mg/1m3/ Takie stężenie chloru jest nieszkodliwe dla ludzi – zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej Ministra Pracy z dnia 12 czerwca 2018 roku.

 

BEZPIECZNY DLA LUDZI I ŚRODOWISKA

  • Bio ActiW 500 posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej (P-BŻ-6071-06/20/G) wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zaświadczający, że produkt o zadeklarowanym przez producenta składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka
  • Przeprowadzone badanie dermatologiczne na grupie 25 ochotników nie wykazało wystąpienia alergii na którykolwiek ze składników badanego produktu. Potwierdza to, że środek jest dobrze tolerowany przez skórę i nie wykazuje właściwości drażniących, ani uczulających. Produkt może zostać sklasyfikowany jako NIEDRAŻNIĄCY. Badania przeprowadzono na 60% roztworze produktu Bio ActiW 500, który zawierał 0,03% (300 ppm) substancji aktywnej. Badania przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium  metodą h-RIPT

Informacje dodatkowe

Waga1.01 kg
Pojemność

2 litry, 5 litrów, 10 litrów, 20 litrów, 900 litrów